Vòng vía

    Gốc

    (Vitinfo)Vòng bạc không còn là thứ đồ trang sức trong dân gian gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ, mà còn được dùng như chiêc bùa hộ mệnh mang lại sức khỏe, trừ tà mà và kỵ gió.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Phongtuctapquan/35969/default.aspx