Vòng tròn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nó không hiểu, nó suy nghĩ lung tung, kết nối các sự kiện để tìm ra câu trả lời, nhưng nó vẫn không có kết quả gì ngoài cái đầu đau buốt và khuôn mặt mệt mỏi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=92250