Vòng đàm phán Doha và tác động đối với Việt Nam

VH- Tại Nha Trang, Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) đã tổ chức hội thảo chuyên đề Vòng đàm phán Doha và tác động đối với Việt Nam.

Tham dự hội thảo có các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn thành phố Nha Trang và các tỉnh lân cận. Tại hội thảo, các đại biểu cùng chuyên gia thảo luận một số nội dung về vòng đàm phán Doha. Vòng đàm phán Doha được khởi động từ cuối năm 2001, có nội dung đàm phán chủ yếu là mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, các vấn đề về quy tắc sở hữu trí tuệ, thuận lợi hóa thương mại, mối quan hệ giữa thương mại với môi trường và thương mại phát triển. Thông qua hội thảo giúp các cơ quan, doanh nghiệp nắm bắt nội dung thông tin mới nhất về vòng đàm phán Doha, trên cơ sở đó, các đơn vị kịp thời có kế hoạch xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. NAM KHÁNH