Vòng đàm phán Đô-ha có thể sẽ hoàn tất vào năm 2010

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cuộc họp không chính thức kéo dài hai ngày (3 và 4-9) của Bộ trưởng Thương mại hơn 30 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ đã kết thúc với bước đột phá quan trọng nhằm thiết lập nền tảng cho một thỏa thuận mới về tự do thương mại toàn cầu vào năm 2010.

    Theo Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ A-nan Sa-ma, trưởng đoàn đàm phán và các quan chức cấp cao đã nhất trí sẽ họp vào ngày 14-9 tới tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) để tái khởi động toàn bộ tiến trình của Vòng đàm phán thương mại Đô-ha vốn đang bị bế tắc. Vòng đàm phán Đô-ha được phát động từ năm 2001, với mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu. Tuy nhiên, bất đồng giữa các đối tác thương mại chính đã làm chậm lại tiến trình ký kết thỏa thuận cuối cùng. Cuộc họp quan trọng gần đây nhất hồi tháng 7-2008 tại Giơ-ne-vơ đã thất bại, song theo Bộ trưởng Sa-ma, tất cả các đại biểu tham gia cuộc họp tại Niu Đê-li đã nhất trí sẽ "nỗ lực hết sức để hoàn tất Vòng đàm phán Đô-ha vào năm 2010".

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/219225/