Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 4 triệu hộ thoát nghèo

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó TGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến 30/09/2016, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đạt 153.306 tỷ đồng, với gần 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 4 triệu hộ thoát nghèo - Ảnh 1

Tính chung trong hơn 13 năm qua, đã có hơn 29,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, với tổng doanh số cho vay đạt trên 376 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện đang tập trung phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với nhiều chương tình tín dụng, trong đó tập trung chủ yếu cho chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo; cho vay hộ cận nghèo; và cho vay hộ mới thoát nghèo để xóa nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm mới cho trên 3,4 triệu lao động, trong đó có trên 107 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, giúp trên 8,1 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, trên 7,5 nghìn căn nhà tránh lũ cho các hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung, trên 104 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng ĐBSCL và trên 484 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách trên toàn quốc.

“NHCSXH đang tập trung đề cập đến 2 chương trình tín dụng lớn đang triển khai quyết liệt, đó là Chương trình cho vay hộ nghèo và Chương trình cho vay hộ cận nghèo,” ông Nguyễn Văn Lý nói. “Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, có hợp phần rất quan trọng đó là hợp phần tín dụng đối với đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chương trình cho vay hộ nghèo đã được triển khai từ năm 1994 từ Quỹ ưu đãi cho vay hộ nghèo. Đến năm 2013, để thoát nghèo bền vững, Chính phủ đã tiếp tục ban hành chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo.”

Số liệu về cho vay hộ nghèo và cận nghèo tại NHCSXH từ năm 2013 đến 30/09/2016. ĐVT: Tỷ đồng, hộ. Nguồn: NHCSXH.

Cả hai chương trình trên được triển khai trên cả nước và đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng đầu tư cho hộ nghèo và hộ cận nghèo giúp đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập và đã góp phần tích cực làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi diện mạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Tuân