Vốn ODA Nhật Bản cho Việt Nam: Mỗi ngày một tăng

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Ngay sau khi nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 1981, Nhật Bản đã liên tục dẫn đầu danh sách các quốc gia viện trợ ODA cho Việt Nam, chiếm 30% tổng khối lượng ODA mà các nước cam kết dành cho Việt Nam.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/13/212337.tno