Vốn ngân hàng bí đầu ra

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Hướng đến thị trường bán lẻ, tài trợ cho các khoản tiêu dùng, đổ vốn ào ạt vào cho vay BĐS đang tạo ra cuộc đua tranh khốc liệt giữa các ngân hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=29010