Vốn lớn nhờ "tích tiểu thành đại"

    Gốc

    Nằm gần cuối hệ thống thủy lợi đại nông Nam Thạch Hãn, HTX dịch vụ nông nghiệp Linh An (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) như nhiều HTX ở vùng thuần nông khác, cũng có những thuận lợi nhưng lại có không ít khó khăn.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16816