Vốn FDI đạt 17,6 tỷ USD trong 10 tháng, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2015

Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 10 tháng năm nay đạt 17.613,4 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm tới 20/10, có 2.061 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đực cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12.265,3 triệu USD, tăng 24,4% về số dự án và giảm 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015, theo số liệu của Tổng cục thống kê.

Bên cạnh đó, có 967 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5.348,1 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 10 tháng năm nay đạt 17.613,4 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 10 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 8.389,4 triệu USD, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 999,3 triệu USD, chiếm 8,1%. Các ngành còn lại đạt 2.876,6 triệu USD, chiếm 23,5%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm nay đạt 12.848,1 triệu USD, chiếm 72,9% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,6 triệu USD, chiếm 5,6%; các ngành còn lại đạt 3.782,7 triệu USD, chiếm 21,5%.

Trong 10 tháng năm nay, cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 2.443,6 triệu USD, chiếm 19,9% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Hà Nội đứng vị trí thứ hai với 1.122 triệu USD, chiếm 9,1%; tiếp đến là các tỉnh Bình Dương 1.098 triệu USD, chiếm 9%; Đồng Nai 995,5 triệu USD, chiếm 8,1%; thành phố Hồ Chí Minh 792,5 triệu USD, chiếm 6,5%; Bắc Giang 622 triệu USD, chiếm 5,1%; Hà Nam 604 triệu USD, chiếm 4,9%.

Vốn FDI đạt 17,6 tỷ USD trong 10 tháng, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2015 - Ảnh 1

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam 10 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 4.668 triệu USD, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Singapore 1.269,7 triệu USD, chiếm 10,4%, Hong Kong với 959,7 triệu USD, chiếm 7,8%; Trung Quốc đại lục với 898,9 triệu USD, chiếm 7,3%; Đài Loan với 824,1 triệu USD, chiếm 6,7%; Nhật Bản với 727,6 triệu USD, chiếm 5,9%.

Vốn FDI đạt 17,6 tỷ USD trong 10 tháng, giảm 8,7% so với cùng kỳ 2015 - Ảnh 2

Thảo Mai