Vốn FDI cấp mới tại các KCX - KCN giảm đến 89%

Ngày 11.10, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX - KCN) TP.HCM cho biết trong 9 tháng qua, các KCX-KCN của TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư được 14 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới, với tổng vốn đăng ký chưa đến 50 triệu USD, giảm gần 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, có 23 doanh nghiệp FDI trong KCX - KCN cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 120 triệu USD từ nay đến cuối năm.

Ng.Nga - Th.Thương