Vốn ĐTNN tại Hà Tây tăng “vượt trần”

(HNMO) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tây đã thu hút 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 9,4 nghìn tỷ đồng và hơn 1 tỷ USD.