Vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội (MBB) vượt mốc 2 tỷ USD, sẵn sàng tiếp tục tăng mạnh vốn

Vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội (mã cổ phiếu MBB) vừa được nâng lên mức 53.063 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng đang có kế hoạch tiếp tục tăng mạnh vốn thông qua chia cổ tức và phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

Ngân hàng Quân đội đang có kế hoạch tiếp tục tăng mạnh vốn lên mức hơn 61.600 tỷ đồng trong thời gian tới.

Ngân hàng Quân đội đang có kế hoạch tiếp tục tăng mạnh vốn lên mức hơn 61.600 tỷ đồng trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ngân hàng Quân đội, mã cổ phiếu MBB - sàn HoSE) vừa phát hành thành công 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, nâng vốn điều lệ của Ngân hàng Quân đội từ 52.871 tỷ đồng lên mức 53.063 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,08 tỷ USD).

Toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và chỉ được giải tỏa từng phần trong vòng 5 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Cụ thể, sau khi kết thúc năm thứ 3, 50% lượng cổ phiếu trên sẽ được tự do chuyển nhượng. Sau khi kết thúc năm thứ 5, toàn bộ số cổ phiếu còn lại sẽ được giải tỏa nốt.

Phương án phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ đã được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tuy nhiên, đến năm nay, Ngân hàng Quân đội mới thực hiện.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông Ngân hàng Quân đội cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 61.643 tỷ đồng qua hai phương án.

Cụ thể, Ngân hàng Quân đội dự kiến tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Thời gian chia cổ tức bằng tiền mặt hiện chưa được Ngân hàng Quân đội công bố.

Đồng thời, Ngân hàng Quân đội cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 62 triệu cổ phiếu để tăng vốn thêm 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý 2/2025.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Kết thúc quý 1/2024, Ngân hàng Quân ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng nhẹ 0,7%, đạt 12.017 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động giảm 1,5%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này tăng 7,1%, đạt hơn 8.502 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng trong quý 1/2024 của Ngân hàng Quân đội đã tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2023, lên 2.707 tỷ đồng. Qua đó, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 11%, còn 5.795 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do nợ xấu tăng vọt bất thường. Ban lãnh đạo Ngân hàng Quân đội cho biết vấn đề này xuất phát từ một khách hàng doanh nghiệp lớn bị nhảy nhóm nợ và khẳng định sẽ giải quyết triệt để vấn đề trên trong tháng 5/2024 với khả năng hoàn nhập khoản dự phòng có liên quan.

Theo đánh giá mới đây của Chứng khoán DSC, biên lợi nhuận NIM của Ngân hàng Quân đội đã tạo đáy trong quý 1/2024 hoặc chậm nhất là quý 2/2024. Đồng thời, triển vọng cải thiện chất lượng tài sản của ngân hàng này ở mức tích cực. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của năm nay của Ngân hàng Quân đội có thể tăng 6,5%, đạt hơn 28.000 tỷ đồng.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/von-dieu-le-cua-ngan-hang-quan-doi--mbb--vuot-moc-2-ty-usd--san-sang-tiep-tuc-tang-manh-von-122500.htm