Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Cả nước có 10.728 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 112.700 tỷ đồng, tăng 36,1% về số doanh...
Tháng 5: Cả nước có thêm 10,7 nghìn doanh nghiệp mới

Tháng 5: Cả nước có thêm 10,7 nghìn doanh nghiệp mới

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 khởi sắc

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2020: Khởi sắc

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5/2020: Khởi sắc

Sau giãn cách, hơn 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Sau giãn cách, hơn 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36% trong tháng 5/2020

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36% trong tháng 5/2020

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 tăng hơn 36%

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 tăng hơn 36%

Cả nước có thêm hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cả nước có thêm hơn 48.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tháng 5: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%

Tháng 5: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1%

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc

Tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Tháng 5, số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp đạt gần 568 nghìn tỷ trong 5 tháng

Số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp đạt gần 568 nghìn tỷ trong 5 tháng

Hà Nội cấp phép cho hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội cấp phép cho hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới

Có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5

Có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5

Kiểm soát được dịch Covid-19, hơn 10.700 doanh nghiệp thành lập mới trong 1 tháng

Kiểm soát được dịch Covid-19, hơn 10.700 doanh nghiệp thành lập mới trong 1 tháng

Hàng nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động sau giãn cách xã hội

Hàng nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động sau giãn cách xã hội

Hậu COVID-19: 10.728 thành lập mới với vốn đăng ký gần 113 nghìn tỷ đồng

Hậu COVID-19: 10.728 thành lập mới với vốn đăng ký gần 113 nghìn tỷ đồng

Động lực mới cho nền kinh tế hậu Covid-19

Động lực mới cho nền kinh tế hậu Covid-19

4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,2%

4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,2%

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển

4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,2%

4 tháng đầu năm: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 13,2%

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thành lập mới giảm, đăng ký đầu tư tăng gấp 6 lần

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thành lập mới giảm, đăng ký đầu tư tăng gấp 6 lần

Dịch Covid-19 có 'uy hiếp' mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020?

Dịch Covid-19 có 'uy hiếp' mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020?

Số DN đăng ký thành lập mới trong tháng 4 giảm mạnh

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh, chờ giải thể tăng vọt do COVID-19

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh, chờ giải thể tăng vọt do COVID-19

Gần 23.000 doanh nghiệp đóng cửa do dịch COVID-19

Gần 23.000 doanh nghiệp đóng cửa do dịch COVID-19

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh