Nửa năm, cả nước có 1.681,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nửa năm, cả nước có 1.681,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 tiếp tục khởi sắc với 13,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,9% so...
Tập trung vào tăng trưởng kinh tế

Tập trung vào tăng trưởng kinh tế

TP HCM tôn vinh doanh nghiệp vượt khó, làm ăn hiệu quả

TP HCM tôn vinh doanh nghiệp vượt khó, làm ăn hiệu quả

6 tháng đầu năm có 25,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2019

6 tháng đầu năm có 25,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2019

Gần 90% hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện mức độ 3, 4

Gần 90% hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện mức độ 3, 4

6 tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

6 tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

Thành lập mới hơn 1,6 ngàn doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động xúc tiến thu hút đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động xúc tiến thu hút đầu tư

Doanh nghiệp đang vô cùng khó

Doanh nghiệp đang vô cùng khó

Cả nước có hơn 62.000 doanh nghiệp thành lập mới

Cả nước có hơn 62.000 doanh nghiệp thành lập mới

Gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hơn 62 nghìn doanh nghiệp mới trong 6 tháng đầu năm

Hơn 62 nghìn doanh nghiệp mới trong 6 tháng đầu năm

Có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 trên cả nước

Có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 trên cả nước

29.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý 2/2020

29.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý 2/2020

Nửa năm, cả nước có 1.681,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nửa năm, cả nước có 1.681,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bất chấp Covid-19, doanh nghiệp Việt vẫn đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Bất chấp Covid-19, doanh nghiệp Việt vẫn đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Gần 20,3 ngàn tỷ đồng thu hút vốn đầu tư trong nước

Các doanh nghiệp thành lập mới giải quyết việc làm cho 8.559 lao động

Các doanh nghiệp thành lập mới giải quyết việc làm cho 8.559 lao động

Hơn 1.260 doanh nghiệp thành lập mới

Bắc Giang: Thu hút vốn đầu tư tăng mạnh

Bắc Giang: Thu hút vốn đầu tư tăng mạnh

Tăng thêm niềm tin

Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng