VOIZ4US - dịch vụ điện thoại Internet mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Dịch vụ điện thoại Internet quốc tế VOIZ4US do công ty cổ phần Mạng Truyền Thông Quốc Tế (Incomnet) cung cấp chính thức ra mắt từ ngày 1/1/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8833&t=pcolarticle