“Với tôi mọi thứ có đó rồi mất đó”

Huỳnh Thanh Diệu, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc điều hành Hãng phim Vifa mang vẻ phúc hậu của “người phụ nữ gia đình”, “người phụ nữ căn bếp” hơn là người phụ nữ của thương trường, mà lại là một thương trường đặc biệt - thương trường nghệ thuật