"Với tôi, ánh sáng không bao giờ tắt"

Số phận đã lấy đi của tôi nguồn ánh sáng thì dường như cũng chính số phận lại đưa em đến bên tôi. Em đến bên tôi như một làn hơi ấm, như một nốt nhạc vui làm sáng bừng lên bức tranh cuộc đời tôi vốn ảm đạm. Em đến làm trái tim tôi thổn thức như muốn vỡ tan trong lồng ngực.>>Kỳ 1