Với sông Hồng

  Báo Văn Nghệ Công An
  Gốc

  Trương Nam Hương

  Xa lắc cánh buồm
  Hư ảo một dòng sông
  Mộng du chảy qua đời tôi - năm tháng
  Đêm ngửa mặt sao trời nhoi nhói sáng
  Thất vận câu thơ
  Lỗi hẹn với sông Hồng

  Mẹ một đời thầm lặng sống bao dung
  Dắt lúa lội qua mùa Đông thoi thóp
  Mẹ từng giấu vào đêm nghìn giọt khóc
  Quả bàng khô chờ rụng lúc không người

  Mẹ ru hời hạt thóc - những mong tôi…
  Tóc người lẫn với mưa nguồn chớp bể
  Con xa mẹ xa quê biền biệt thế
  Hỡi hoa xoan ký ức tuổi lên mười!

  Chỉ sông Hồng thương mẹ hát đơn côi
  Phù sa đỏ như miếng trầu mẹ quệt
  Ăn hạt gạo mãi giờ con mới biết
  Có sông và đời mẹ ở bên trong.

  Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/voi-song-hong-i653690/