Voi rừng lại phá phách ở Gia Lai

Từ ngày 21 đến chiều tối 24/6, đàn voi rừng hơn 10 con lại xuất hiện ở những cánh rừng thuộc xã Ia Blứ, huyện Chư Sê (Gia Lai) phá phách rẫy, vườn và một số công trình, gây hoảng loạn cho người dân nơi đây