Voi con kiệt sức ngã quỵ khi theo chân voi mẹ chở khách

Vì bị cột chặt vào chân mẹ và theo mẹ suốt quãng đường chở khách trong tiết trời nắng nắng 40 độ C, voi con đã kiệt sức ngã quỵ.