Với 50 tỷ Euro, Đức sẽ giải cứu ngân hàng HRE

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - HRE là ngân hàng cho vay bất động sản thương mại lớn thứ hai ở Đức và là "nạn nhân" đầu tiên ở Đức liên quan tới cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99994