Vợ Xuân Bắc nói gì sau 9 giờ họp với lãnh đạo trường CĐ Nghệ thuật HN?

Bà Nguyễn Hồng Nhung - giảng viên khoa Sân khấu của Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội chia sẻ những thông tin của cuộc họp kéo dài ngày hôm nay.

VTC14