Vợ sinh con, chồng được nghỉ ở nhà chăm sóc

GD&TĐ - Hai vợ chồng tôi đều trong ngành Giáo dục và được biên chế 2 năm. Cuối tháng 11/2016, dự kiến vợ tôi sinh con. Tôi được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương? – Ngô Hùng Cường (hungcuong***@gmail.com).

Vợ sinh con, chồng được nghỉ ở nhà chăm sóc - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Còn tại Khoản 2 Điều 34 Luật này có nêu: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc;

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.