Vỡ mộng sang tây làm giàu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (BNS) * Một cán bộ Sở GTVT tỉnh Hải Dương bị tố cáo lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép? “Máy bay đáp xuống phi trường nào đó trên nước Nga, tôi cùng 4 người khác được dẫn qua đường tắt để không...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2007/10/mlnews.2007-10-12.0543598593