Vỡ mộng kiếm tiền nhanh

Giấc mơ làm giàu nhanh từ đầu tư chứng khoán khiến các chủ doanh nghiệp dù dày dạn kinh nghiệm thương trường, vẫn không tránh khỏi thất bại.