"Vỡ mộng" giấc mơ du học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Luôn nuôi một tâm lý "cứ đi khắc biết", Hạnh, sinh viên dự bị đại học ở Wellington (New Zealand) đã thực sự shock khi chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=55329