Vờ là sinh viên để cướp

    2 đăng lạiGốc

    Săn lùng khắp các đường phố không phát hiện ra "mồi", Trí gửi xe máy, đi thẳng vào sân Trường Đại học Vinh, giả vờ là sinh viên ngồi ôn bài, theo dõi để cướp tài sản của sinh viên.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/10/100971.cand