Vợ là “đặc sản” hay “cơm nguội”?

Hanoinet - Chuyện đàn ông có vợ vẫn ra ngoài tòm tem, lăng nhăng với người phụ nữ khác là chuyện xưa như trái đất. Thậm chí họ còn tự đặt ra quyền hạn cho mình được “Năm thê bảy thiếp”.