Vỡ đê tỷ giá, nhập siêu ồ ạt

Có nhiều khả năng là một “thủ phạm” quan trọng vừa mới xuất hiện trong năm nay khiến “đoàn tàu nhập khẩu” và nhập siêu tăng tốc đột ngột.