Vỡ "đê" 1.000 điểm

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng 13.11, hầu hết nhân viên nhập lệnh tại các công ty chứng khoán (CTCK) đều giật mình vì khối lượng cổ phiếu bán ra ào ạt với giá sàn. Màn hình điện tử rực một màu đỏ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/11/14/215890.tno