Vợ của bạn có giá bao nhiêu?

Nếu bạn không biết vợ mình đáng giá tới mức nào, hãy xem bài viết này ngay lập tức!.

Với những phép tính đơn giản dưới đây, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng, mỗi người vợ hoàn toàn có thể kiếm được tiền tỉ nếu những hành động của họ trong ngày đều được trả tiền!.