Vở cũ dựng lại-rượu cũ nhưng bình… phải mới!

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Từ mấy năm nay, đời sống sân khấu TPHCM luôn được xem là năng động nhất nước với nhiều điểm diễn sáng đèn thường xuyên. Chính vì thế, các sân khấu “tiêu thụ” nguồn kịch bản mới rất nhanh. Do cung không đủ cầu, các đơn vị nghệ thuật bắt đầu dàn dựng lại những kịch bản cũ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/10/127261