Vợ con ông Pinochet bị bắt ở Chile

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Quả phụ và 4 người con của cựu chỉ huy quân đội Chile, Tướng Augusto Pinochet, vừa bị bắt vì các tội biển thủ công quỹ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=26306