Vợ Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 64 triệu USD tiền quỹ đen

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo kết quả điều tra mới được công bố trên tờ The Art, bà Ra Hee Hong-lee, vợ chủ tịch Tập đoàn Samsung đã lập một quỹ đen trị giá hơn 64 triệu USD để mua các tác phẩm nghệ thuật và "vận động hành lang" các thành viên Ban giám khảo trong các kỳ thi...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/1/82870.cand