Vợ bỗng nhiên mù, điếc, chồng chăm sóc suốt 16 năm bỏ ngoài tai đề nghị ly hôn

Nhiều lần người vợ khiếm thị và khiếm thính đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng, nhưng anh Đàm Trọng Tuấn (Hà Nội) bỏ ngoài tai, chấp nhận tất cả để chăm sóc vợ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vo-bong-nhien-mu-diec-chong-cham-soc-suot-16-nam-bo-ngoai-tai-de-nghi-ly-hon-ar878176.html