Vợ bộ đội làm cho doanh nghiệp có được cấp BHYT miễn phí?

Vợ bộ đội thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.

Chồng tôi là bộ đội đang phục vụ trong quân đội. Trước đây, tôi được cấp thẻ BHYT miễn phí theo diện thân nhân của sĩ quan làm việc trong quân đội.

Tôi mới xin được việc làm và có ký hợp đồng lao động với một công ty tư nhân tại TP.HCM.

Cho tôi hỏi trường hợp tôi khi làm việc cho doanh nghiệp có được cấp BHYT miễn phí nữa không hay phải tham gia BHYT tại doanh nghiệp?

Bạn đọc Thanh Thúy, TP.HCM

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại Điều 12 Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định các nhóm đối tượng tham gia BHYT như sau: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật…

Nhóm do tổ chức BHXH đóng gồm: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động…

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; người có công với cách mạng, cựu chiến binh...

Tại Điều 13 Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

Như vậy, bạn có thẻ BHYT thuộc nhóm thân nhân quân đội và sau đó ký hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì bạn phải đóng và cấp thẻ BHYT theo đối tượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Để tránh việc trùng thẻ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT, bạn có thể thông tin đến nơi cấp BHYT qua đơn vị mà chồng bạn đang công tác để giảm thẻ BHYT đã cấp theo đối tượng thân nhân quân đội.

VÕ HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/vo-bo-doi-lam-cho-doanh-nghiep-co-duoc-cap-bhyt-mien-phi-post777742.html