VNS: Lãi công ty mẹ quý 1 tăng 70% cùng kỳ

Trong quý 1, công ty mẹ CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) ghi nhận 746 tỷ đồng doanh thu và 47.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17% và 70% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng 108.5 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm 10.8 tỷ đồng và lợi nhuận khác đạt 7.66 tỷ đồng do thanh lý 38 chiếc xe là những nhân tố giúp cho lợi nhuận của công ty đột biến tăng 70% so quý 1 năm trước.

So với kế hoạch năm, công ty mẹ VNS đã thực hiện được 26.7% kế hoạch doanh thu và 27.2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Mỹ Hà (Vietstock)

ffn

Tài liệu đính kèm:

17.04_0002.pdf