VNREA đồng hành cùng thị trường bất động sản

Ngày 15/10, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản (BĐS).

Đại hội tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2011 – 2016); đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2016 – 2021), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ban kiểm tra cùng các chức danh lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

VNREA đồng hành cùng thị trường bất động sản - Ảnh 1

5 năm qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bất động sản.

Nhiệm kỳ III của VNREA nằm trong giai đoạn thị trường BĐS có nhiều biến động phức tạp, với nhiều khó khăn. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống còn của doanh nghiệp BĐS mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của nền kinh tế, đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự vào cuộc tháo gỡ kịp thời của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước, VNREA đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần đưa thị trường BĐS Việt Nam vượt qua khủng hoảng, hồi phục, phát triển nhanh và bền vững.

VNREA là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp BĐS Việt Nam, là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước; là tổ chức tham vấn, phản biện đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định các chính sách cho thị trường BĐS...

Công tác phản biện xã hội được Hiệp hội coi là một công tác trọng tâm, tạo ra nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp BĐS phát triển. Trong giai đoạn qua, Hiệp hội đã tham mưu với Bộ Xây dựng và các Bộ ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… và các văn bản dưới luật liên quan đến thị trường BĐS.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tổ chức và đồng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để góp phần làm rõ chính sách cho thị trường BĐS, kiến nghị các vướng mắc của thị trường đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhằm phát huy những hiệu quả đã đạt được và để phù hợp với tình hình mới, sinh khí mới của thị trường BĐS Việt Nam, thời gian tới, với phương châm hướng tới hội viên, hoạt động chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, VNREA xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội; Công tác hội viên và phát triển tổ chức Hiệp hội; Hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức các sự kiện; Hoạt động đào tạo, tư vấn; Hoạt động đối ngoại, hợp tác trong nước và quốc tế...

Hoàng Dương