VNPT triển khai dịch vụ VNPT-CA

Ngày 24-3, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức hội thảo VNPT-CA với các tổ chức tài chính. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước hiểu biết thêm về chữ ký số và các ứng dụng, giải pháp của trong kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện tại, Công ty VDC đã triển khai nhiều dự án lớn như dự án tích hợp chữ ký số và giao dịch khai thuế điện tử cho hơn 10.000 doanh nghiệp, dự án tích hợp chữ ký số vào giao dịch hải quan điện tử cho hơn 300 doanh nghiệp và đang là đối tác với UB Chứng khoán nhà nước, Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ngân hàng IVB, Việt Nga... T.Việt