VNPT tiếp tục "phản công" EVN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Bùi Quốc Việt - người phát ngôn VNPT - khẳng định: Việc tăng giá của EVN là không bình thường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=139688