VNPT Quảng Nam: Hội thảo nâng cao chất lượng mạng và phục vụ

Mới đây, VNPT Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và phối hợp Chỉ thị 15 năm 2016”.

VNPT Quảng Nam: Hội thảo nâng cao chất lượng mạng và phục vụ - Ảnh 1

Ban chỉ đạo Hội thảo “Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và phối hợp chỉ thị 15 năm 2016”. Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Viết Hà – Phó GĐ VNPT Quảng Nam, ông Trần Đoàn Đức – Trưởng Đại diện VNPT tại Quảng Nam, Giám đốc VNPT Quảng Nam và ông Phạm Ngọc Hiệp – Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam, Giám đốc TTKD VNPT Quảng Nam.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn VNPT - với mục tiêu trong năm 2016 là “Năm chất lượng mạng lưới và dịch vụ”, đồng thời còn nhằm hiện đại hóa mạng lưới VT-CNTT của tỉnh theo hướng áp dụng công nghệ mới, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ băng rộng, trong năm 2016, VNPT Quảng Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp chất lượng mạng lưới và phối hợp ăn ý với khối kinh doanh để giữ vững thị phần và phát triển các dịch vụ trên địa bàn.

Để thực hiện tốt việc này, VNPT Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ và phối hợp Chỉ thị 15 năm 2016”, với sự tham dự của Trưởng Đại diện VNPT tại Quảng Nam cùng lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông (TTVT) và các Phòng bán hàng khu vực và các Phòng chức năng.

VNPT Quảng Nam: Hội thảo nâng cao chất lượng mạng và phục vụ - Ảnh 2

Toàn cảnh Hội thảo

Bằng 5 bản báo cáo chuyên đề về hiện trạng và chất lượng mạng lưới, công tác điều hành, ứng cứu thông tin, bảo dưỡng thiết bị mạng lưới và 1 báo cáo chuyên đề công tác phối hợp giữa mảng kỹ thuật với mảng kinh doanh, cùng các bản tham luận; các đại biểu tham dự đã đúc rút ra những ưu, khuyết điểm của thực trạng mạng, đồng thời nêu nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới và kiến nghị đối với các phòng chức năng, TTVT nhằm thực hiện triệt để việc này, từng bước khắc phục những tồn tại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông – CNTT của khách hàng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Trần Đoàn Đức - Trưởng Đại diện VNPT tại Quảng Nam yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thực hiện các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với nhau, khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, quy định trong hoạt động nội bộ, với mục tiêu đưa VNPT Quảng Nam trở thành doanh nghiệp số 1 về cung cấp các dịch vụ VT-CNTT tại thị trường Quảng Nam.

Thanh Hương