VNPT mua bản quyền Microsoft

Theo thỏa thuận trên, VNPT sẽ sở hữu vĩnh viễn quyền sử dụng các sản phẩm của Office 2007...