VNPT ký hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội

Việc ký kết hợp tác giữa VNPT và Trường Bách khoa Hà Nội nhằm tăng cường ứng dụng kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm và công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

VNPT ký hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1

Ông Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN và ông Phạm Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa hai đơn vị.

Ngày 3/10/2016, VNPT và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2016-2020.

Với sự hợp tác, hai bên sẽ phối hợp quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của VNPT và đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VNPT trong các hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại diện VNPT cho biết, sự hợp tác giữa VNPT và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được triển khai trong 4 lĩnh vực. Thứ nhất, hai bên sẽ tổ chức, tham gia các nhóm nghiên cứu để thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ; thỏa thuận hình thành Phòng thí nghiệm nghiên cứu VNPT- Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm hợp tác và hỗ trợ Đại học Bách khoa Hà Nội hoạt động phát triển nghiên cứu KHCN, hướng tới việc phát triển sản phẩm nghiên cứu chung đảm bảo quyền lợi và mục đích của cả hai bên.

Thứ hai, VNPT được hỗ trợ sử dụng các địa điểm đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong công tác marketing, quảng bá thương hiệu, hợp tác quốc tế.

Thứ ba, VNPT sẽ xây dựng các chương trình khuyến học, học bổng sinh viên với mục tiêu tuyển dụng cho VNPT; tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại đơn vị của VNPT; định hướng các đề tài do VNPT đặt hàng phù hợp yêu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của VNPT.

Thứ tư, VNPT hỗ trợ và cung cấp phần mềm, dịch vụ e-Univeristy để quản lý đào tạo và các công cụ quản lý hành chính khác.

Trong khuôn khổ của Thỏa thuận hợp tác vừa được ký với Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn VNPT mong muốn cùng với Trường xây dựng hệ thống LAB tại Đại học Bách khoa Hà Nội kết nối trực tiếp với LAB –VNPT để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển của cả Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn VNPT bằng nguồn vốn Nghiên cứu phát triển KHCN của Tập đoàn. Đồng thời, VNPT sẽ hợp tác với các doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới như Oracle, Microsoft hỗ trợ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển nguồn nhân lực IT chất lượng cao.

PV

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook