VNPT hoàn thành đổi số điện thoại cố định tại 55 tỉnh, thành phố

    Gốc

    NDĐT - Từ 0 giờ hôm nay 5-10, 10 triệu thuê bao điện thoại cố định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại 55 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức được đổi số điện thoại cố định.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132332&sub=127&top=39