VNPost liên doanh với Tập đoàn Bưu chính Pháp

    Báo VTC News
    5 đăng lạiGốc

    VNPost và Tập đoàn Bưu chính Pháp mới đây đã có buổi làm việc để trao đổi về các dự án hợp tác đã và đang được hai bên triển khai trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hợp tác đào tạo và chuyển phát nhanh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236493/Default.aspx