(VnMedia) - Tân Hồng Lâu Mộng đã tìm được chàng Giả Bảo Ngọc

Bắt đầu bấm máy từ tháng 5/2008 nhưng mãi đến 17/5/2008, tên diễn viên đóng vai Giả Bảo Ngọc lúc trưởng thành của Tân Hồng Lâu Mộng mới được công bố. Nam diễn viên trẻ có được vinh dự đó là Dương Dương, cậu sinh viên người Thượng Hải, đang học năm cuối khoa múa của Học viện nghệ thuật giải phóng quân.