(VnMedia) - Phát hành cuốn Niên giám đầu tiên về những kỷ lục Việt Nam

Ngày 27/5 Công ty phát hành sách Việt Nam (Fahasa) đã phát hành Cuốn Niên giám kỷ lục Việt Nam đầu tiên vừa được Vietkings và NXB Thông Tấn.