(VnMedia) - Juniper công bố 3 dòng thiết bị mới

Ngày 21/6/2008, Juniper Việt Nam cho biết, công ty bắt đầu giới thiệu 3 dòng thiết bị tập trung cổng mật độ cao mới (DPC) ở thị trường Việt Nam. Đây là sự bổ sung cho các loại card giao diện của bộ Định tuyến dịch vụ Ethernet dòng MX-Series.