(VnMedia) - Đà Nẵng chủ động phòng chống bão sớm

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão đầu mùa, VnMedia đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở Thủy sản nông lâm, Phó Trưởng Ban Phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị để đối phó khi bão ảnh hưởng đến thành phố miền Trung này.