(VnMedia) - 45% các cặp mới kết hôn có nguy cơ tan vỡ

Theo một con số của chính phủ Anh, 45% các cặp vợ chồng mới kết hôn có nguy vơ tan vỡ. Mối đe dọa về cuộc tình tan chạm ở ngưỡng cao trong năm thứ 4 và hầu như chỉ 1/8 các cuộc hôn nhân vượt qua ngưỡng khó khăn để tiếp tục chung sống sang năm thứ năm.